Osvedčenie o prístupnosti webu mshrusovany.cz, SONS ČR