5 vecí, na ktoré nesmieme zabúdať pri tvorbe webových stránok

5 vecí, na ktoré nesmieme zabúdať pri tvorbe webových stránok

Pri tvorbe webových stránok ide o komplexný proces, ktorý tvoria viaceré činnosti. Od prieskumu trhu, cez grafický dizajn,  programovanie webu, tvorbu textov až po samotné spustenie webovej stránky. Prečítajte si nasledovných 5 vecí, ktoré sú pri tvorbe webovej stránky pre nás veľmi dôležité, a preto na ne vždy prihliadame.

Analýza kľúčových slov a stanovenie cieľov

Ľudia hľadajú cez vyhľadávače rôzne výrazy, ktoré im pomáhajú nájsť to, čo hľadajú. Pomocou analýzy kľúčových slov nájdeme frázy, ktoré sú opakovane vyhľadávané a súvisia s vašim zameraním, vďaka čomu zistíme, cez ktoré kľúčové slová sa návštevníci dostanú na vašu webovú stránku

Pred samotnou tvorbou webu je najdôležitejšie ujasniť si princípy a hodnoty spoločnosti, ktoré pomôžu k analýze kľúčových slov. Je nutné zameriať sa na to, aké má firma vízie do budúcnosti a tiež aký je jej príbeh. Následne je potrebné určiť ciele, na základe ktorých budeme tvoriť váš web pre kvalitnú sortu klientov. 

Analýza kľúčových slov je dôležitou prioritou pre úspech webu od ktorej sa následne odvíja optimalizácia pre vyhľadávače.

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Vďaka SEO optimalizácií dostaneme vašu webovú stránku jednoduchšie medzi vrchné výsledky vyhľadávania. Pri súčasnej miere konkurencie vo vyhľadávaní je čo najlepšia optimalizácia pre vyhľadávače nutnosťou. 

Pre SEO optimalizáciu „vylaďujeme“ nie len texty na stránkach. Ide o komplexnejší proces. Čo je pre optimalizáciu dôležité a na čo sa zameriavame?

 • Rýchlosť načítania;
 • bezpečnosť stránok;
 • popisy fotiek a produktov;
 • obrázky;
 • optimalizácia textov;
 • správne nadpisy, titulky;
 • technické nastavenie SEO;
 • a mnoho ďalšieho…

—> O tvorbe optimalizovaného obsahu sa dozviete viac v článku Správna tvorba optimalizovaného obsahu webovej stránky

—> Ako písať články pre SEO, a robíme to tak aj my, si môžete prečítať tu: SEO – Ako písať články, aby boli čitateľné, a optimalizované pre vyhľadávače

Copywriting

Správna tvorba textov na webovej stránke je základom spomínanej optimalizácie pre vyhľadávače a tiež samotnej tvorby webovej stránky. Preto je dôležité písať texty nie len zaujímavé, ale aj gramaticky správne spolu s využitím vhodných kľúčových slov. Súčasťou copywritingu je príprava textov v súlade s analýzou vašej cieľovky a ich optimalizácia pre vyhľadávače pomocou kľúčových slov, či správnej hierarchie nadpisov atď. 

Viac o tom, čo všetko by mal obsahovať každý článok si prečítajte v článku Náležitosti, ktoré by mal obsahovať každý článok.

Prístupnosť webovej stránky

Nezabúdajte, že na vašej webovej stránke sa čitateľ musí čo najjednoduchšie orientovať. Navyše, dnes už vyše 67 % užívateľov prehliada internet z mobilu alebo tabletu. Pokiaľ užívateľ nenájde to, čo hľadá, stránka je pre neho príliš komplikovaná, vyskakujú na neho rôzne okná, či je prehltená reklamou, okamžite odchádza a vám tak zvyšuje mieru opustenia stránky, čím sa tiež zhoršuje SEO. 

Preto tvoríme stránky tak, aby spĺňali potrebné kritériá. Je pre nás dôležité, aby vaša webová stránka bola rezponzívna a čo najviac prístupná pre všetkých užívateľov. 

Čo sú to prístupné stránky a najčastejšie problémy webov spísala naša kolegyňa Mishka v článku Prístupný web je výhodný pre všetkých

Ako sme v prístupnosti pomohli? Prečítajte si naše prípadové štúdie:

—> Aj veľká škola s množstvom aktivít môže mať prehľadný web

—> Prístupný web pre ZŠ a MŠ Otnice

—> Web pre MŠ Hrušovany pri Brne na prístupnej šablóne

Marketing

Pokiaľ chcete naozaj výkonnú webovú stránku, ktorá prináša výsledky, samotná optimalizácia SEO nestačí. Pri tvorbe webovej stránky si premyslite, akým spôsobom budete vašu stránku prezentovať ostatným. Budete písať blog? Ponúkať rôzne akcie, či výhody? Akým spôsobom zakomponujete na stránke recenzie? Tomu následne prispôsobíme aj tvorbu a design stránky. Po jej spustení je tiež dôležité investovať do samotného marketingu, ako napríklad PPC kampane, či prezentácia na sociálnych sieťach, s čím vám tiež radi pomôžeme.

Ako sa pripraviť na marketing si môžete prečítať v článku Pripravte sa poriadne na marketing.

Ak chcete aby vaša webová stránka bola výkonná a prinášala vám zákazníkov, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme. 

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.

Prípadová štúdia: aj veľká škola s množstvom aktivít môže mať prehľadný web

Prípadová štúdia: aj veľká škola s množstvom aktivít môže mať prehľadný web

logo - Základná škola Mládežnická 536, Trutnov
logo – Základná škola Mládežnická 536, Trutnov

Kde bolo tam bolo… 

…v Trutnove 6 základných škôl. Potrebujú sa voči sebe vymedziť, odlíšiť sa a priatiahnuť pozornosť. Základná škola Trutnov 2 Mládežnícka na to pred časom išla cestou farebného, ​​graficky výrazného a veľmi obsiahleho webu. Škola Mládežnícka je progresívna a úspešná, s množstvom aktivít. Okrem bežných vecí, ako je družina a školský klub, ponúka záujmové krúžky a kurzy v klube Eldorádo. Vo veľkej miere sa zameriava na športové aktivity a moderné digitálne technológie. Škola je tiež zapojená do medzinárodných projektov (Erasmus +, E-Twinning) a žiaci sa zúčastňujú zručnostných, vedomostných a výtvarných súťaží.

To všetko prispelo k tomu, že sa zo školského webu časom stal len málo prehľadný labyrint, kde sa návštevník ľahko stratil. Na úvodnej stránke užívateľ nevedel na čo má skôr kliknúť. Ak web dobre nepoznal, tak sa strácal v tom, kde hľadané informácie asi tak môžu byť. Súvisiace informácie boli tiež často krát na viacerých miestach. Naopak niektoré boli na rôznych miestach v rôznych navigáciách viackrát. Vedenie školy sa preto rozhodlo pre zmenu. Impulzom bol aj zákon č. 99/2019 Zb. o prístupnosti internetových stránok a mobilných aplikácií. Neriešili sme ale len prístupnosť, vzali sme to od základu.

Ako sme pomohli

Naša práca prebiehala v 3 etapách:

 1. vykonali sme analýzu pôvodného webu
 2. navrhli sme zmenu štruktúry a novú grafickú podobu
 3. preniesli sme a výrazne upravili kľúčový obsah z pôvodného webu do nového

Zhodnotenie pôvodných stránok

Základom našej práce bolo prejsť web a zistiť, čo sa kde skrýva. Identifikovali sme celý rad nedostatkov.

Komplikovaná navigácia

 • Web obsahoval niekoľko na sebe nezávislých menu
 • Top bar – prihlásenie do žiackej knižky, emailu, do webu
 • Odkazy na zdieľanie – RSS, Youtube, Facebook
 • Navigácia v záhlaví stránky
 • Hlavná navigácia v postrannom panely, ktorá mala až 3 úrovne  – na úvodnej stránke sa mení na štvorce na začiatku stránky
 • Menu Projekty – viditeľné len na úvodnej strane

Nekonzistencia

 • Poloha hlavného menu bola na inom mieste na úvodnej stránke ako na ostatných stranách
 • Pri niekoľkých stránkach sa najskôr vypísali Novinky a až pod nimi bol obsah stránky, pri väčšine to bolo naopak
 • Niektoré odkazy z menu smerovali rovno mimo web školy

Nepriehľadnosť či neúplnosť stránok

 • Nebolo jasné čo kde hľadať, navigácie sa obsahom prekrývali, podobné informácie boli vo viacerých menu
 • Iný obsah (napr. projekty) bol naopak rozdelený do viacerých menu
 • Podobné informácie boli rozdelené do niekoľkých stránok – užívateľ musel zbytočne preklikávať web, kým sa dostal k požadovanej informácii
 • Niektoré stránky pripomínali “omaľovánky” – viacfarebné texty boli použité tak, že nebolo jasné, aká informácia je na stránke najdôležitejšia
 • Dôležité informácie (napr. Konkrétne opatrenia pre školu vzhľadom ku COVID-19) boli uvedené len v PDF súboroch, nie v textovej podobe priamo na webe
 • Úplne chýbali “Povinne zverejňované informácie” podľa zákona č. 106/1999 Zb.

Neprístupný obsah (prohřešky proti WCAG 2.1)

 • Chýbali odkazy pre rýchly prechod na hlavný obsah (kritérium 2.4.1 úrovne A)
 • Niektoré položky menu neboli prístupné z klávesnice (kritérium 2.1.1 úrovne A)
 • Použité farby textu a pozadia neboli dostatočne kontrastné (kritérium 1.4.3 úrovne AA). Prvá úroveň postranného menu (ak mala rozbalené podmenu) mala bielu farbu textu na bielom pozadí – text nebolo vôbec vidieť
 • Časť informácií bola zbytočne vložená do tabuliek, ktoré spôsobovali problémy pri responzívnom zobrazení na mobile (kritérium 1.4.10 úrovne AA)
 • Text odkazu bol iba webová adresa bez vysvetlenia, kam odkaz vedie (kritérium 2.4.4 úrovne A)
 • Rotujúci obsah (tzv. Carousel) na úvodnej strane strhával pozornosť od ostatného obsahu webu a nebolo možné ho zastaviť (kritérium 2.2.2 úrovne A)
 • Niektoré nadpisy neboli v skutočnosti nadpisy, ale len rovnako naformátovaný text, zoznamy neboli skutočnými zoznamami (kritériá 1.3.1 úrovne A a 2.4.6 úrovne AA)
 • V článkoch boli použité medzery pre formátovanie a odsadenie textu (kritérium 1.3.2 úrovne A)
 • Zlé zalomenie textu vzniknuté väčšinou zlým prekopírovaním z textového editora (napr. Príspevok TRUTNOVSKÉHO DRAKA ovládli domáce tímy) (kritérium 1.3.2 úrovne A)
 • Uvádzanie skrátených slov a skratiek, ktoré sú pre nezasvätených nezrozumiteľné, napr. GaP, ŽP a pod. (Kritérium 3.1.4 úrovne AAA)

No a výsledok?

“Najväčší prínos nového webu? Prehľadnosť, jednoduchosť, ľahká orientácia.” Mgr. Zdeněk Géc, riaditeľ školy

 • Web je plne prístupný v súlade s kritériami WCAG 2.1 na úrovni AA (a tým pádom aj zákona 99/2019, Zb.). Prístupnosť bola tak ako vždy overená organizáciou SONS.
Osvedčenie o prístupnosti webu https://zsmltu.cz v úrovni AA od organizácie SONS
Osvedčenie o prístupnosti webu https://zsmltu.cz v úrovni AA od organizácie SONS
 • Na stránkach ostala len jedna navigácia, ktorá má len 2 úrovne. Pôvodných 79 ponúk menu sa zúžilo na 22.
 • Vizuálny štýl sa zjednotil naprieč celým webom.
 • Informácie sú vždy len na jednom mieste. Je tak jednoduchšia ich aktualizácia a ľahšie sa hľadajú.
 • Stránky s podobným obsahom sme zjednotili do jednej (Družina, Projekty, Školský klub Chobotnica …).
 • Maximum informácií je vložených ako text priamo na stránkach, namiesto pôvodných externých dokumentov, obrázkov s textom a pod.
 • Novinky z danej rubriky sú vypísané aj na príslušnej stránke (COVID-19, Družina, Chobotnica, Eldorádo, Šport).
 • V neposlednom rade sa zásadne zrýchlilo načítanie webu, a to ako na počítači, tak na mobile.

Pre nový web bol použitý redakčný systém WordPress a naša šablóna Accessible School Theme. Túto šablónu sme vytvárali s tým, aby bez problémov plnila požiadavky prístupnosti webu podľa špecifikácie WCAG 2.1. Pôvodne panovali obavy, či takúto rozsiahlu stránku dokáže šablóna obslúžiť – šablóna ale obstála na jednotku. Na žiadne technické problémy sme nenarazili a mohli sme sa preto sústrediť na optimalizáciu obsahu a štruktúry.

Čo povedať na záver?

Ste tiež veľká škola? Potrebujete Váš web nielen upraviť, aby spĺňal kritériá prístupnosti, ale prebudovať a vykrášliť ho? Ozvite sa nám. Nebojíme sa výziev. Každý projekt riešime individuálne a s citom.

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.

Prečo mať prístupný a bezpečný web?

Prečo mať prístupný a bezpečný web?

Naša kolegyňa Mishka bola oslovená pracovníčkou z NÚKIB Petrou Sobkovou pre rozhovor k práve prebiehajúcemu Festivalu bezpečného internetu. Mishka u nás pracuje na tvorbe plne prístupných stránok pre MŠ, ZŠ a SŠ a Petra sa jej pýtala prečo mať takéto stránky a prečo mať dobre zabezpečený web. Tu si ho môžete prečítať:

V roku 2019 vstúpil do právneho poriadku Českej republiky nový zákon č. 99/2019 Zb. o prístupnosti internetových stránok a mobilných aplikácií, upravujúci prístupnosť webu a aplikácií vo verejnom sektore. Povinnosť mať prístupný web sa dotkla mnohých organizácií verejnej spávy a školských zariadení. Tie sú podľa zákona tiež povinným subjektom, avšak iba „(…) ak ide o obsah internetových stránok, ktorý sú vysoká škola, škola alebo školské zariadenia povinné zverejňovať na svojich internetových stránkách podľa iného právneho predpisu v rámci výkonu pôsobnosti v oblasti verejnej správy v úseku školstva, vedy, výskumu, vývoja, inovácií, inej tvorivej činnosti a starostlivosti o deti a mládež alebo podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.“[1] V praxi to znamená rekonštrukciu tých časti webu, ktoré ukladá zákonná povinnosť. Pre mnoho riadeteľov sa stala táto právna úprava impulzom pre kompletnú rekonštrukciu stránok školy. Pokiaľ patríte medzi tých, ktorí zvažujú, či sa do prestavby webových stránok z akéhokoľvek dôvodu pustiť, prečítajte si rozhovor s pani Mgr. Michaelou Vrankovou, programátorkou a špecialistkou na problematiku prístupnosti webových stránok. Dozviete sa, čo to vlastne prístupnosť znamená, aké sú jej výhody a nevýhody, a ako súvisí prístupnosť s bezpečnosťou.

Prístupné webové stránky: Základná škola a Materská škola Deblín
Prístupné webové stránky: Základná škola a Materská škola Deblín

Čo je to prístupnosť webu?

Riešenie prístupnosti webov a internetových aplikácií je postavené na štyroch princípoch. Zaprvé, užívatelia musia byť schopní obsah webu vnímať kompletne bez ohľadu na to, či majú napríklad vadu zraku. Ďalej musia byť užívatelia schopní web ovládať. Informácie a ovládanie musia byť zrozumiteľné. A v neposlednej rade, obsah musí byť “zobraziteľný” na rôznych typoch zariadení. Prístupný web je proste taký, ktorý Přístupný web je prostě takový, který nekladie žiadnemu užívateľovi prekážky.

Prečo vlastne prístupnosť riešiť, keď ju zákon ukladá zatiaľ v obmedzenej miere, a niektorým subjektom vôbec?

Pre niekoho môže byť dôvodom požiadavka zo zákona, pre iného komerčná výhoda. Ja prístupnosť riešim preto, že mi dáva zmysel. A hlavne preto, že nemám argumenty, prečo ju neriešiť. Zaujímavé je, že táto problematika je tlačená zospodu. Metodika WCAG (pozn. Web Content Accessibility Guidelines 2.0) vznikla pred rokmi na základe spolupráce vývojárov a užívateľov. Až následne ju uchopili vlády a zakotvili požiadavky do zákonov.

S prístupnosťou ale prichádzajú náklady navyše, či nie?

Ako sa to vezme. Každý web predstavuje náklady navyše (napríklad proti klasickej úradnej doske). Na druhú stranu, weby vytvárame preto, aby pracovali za nás. Pokiaľ web pracuje správne, nemáme napríklad preťažený sekretariát školy otázkami cez telefón, na ktoré si odpovede nájdu rodičia jednoducho na webe.

Prístupné webové stránky: MŠ Hrušovany pri Brne
Prístupné webové stránky: MŠ Hrušovany pri Brne

Prístupné weby má väčšina z nás spojené s užívateľmi, ktorí majú nejakú vadu zraku. Títo ľudia predstavujú len určité percento populácie. Má zmysel riešiť prístupnosť aj kvôli iným užívateľom?

Je pravda, že o prístupnosti sa začalo hovoriť najskôr v súvislosti s užívateľmi, ktorí majú nejaké zdravotné postihnutie – a to nielen zrakové. Ľudia so zdravotným postihnutím sú často v sociálnej izolácií a internet im môže výrazne uľahčiť život. To je napríklad dôvod, prečo štátne a verejné organizácie musia prístupnosť svojich webov povinne riešiť zo zákona. Okruh ľudí, ktorým prístupné weby uľahčujú život je ale omnoho širší. Približne 26 % obyvateľov je starších ako 50 rokov a ovládanie počítača im robí problémy. Alebo si predstavte, že má niekto pravú ruku zlomenú a počítač ovláda len ľavou. Viete isto, že títo užívatelia nie sú vašou cieľovou skupinou? A čo nastupujúce technológie? Už viac ako polovica užívateľov chodí na web cez mobil, rozširujú sa hlasoví asistenti ako je Siri alebo Alexa… Chcete pre nich robiť špecializovaný web? Prístupný web je z môjho uhlu pohľadu výhodnejší pre všetkých – je prehľadnejší, rýchlejší, lepšie čitateľný a predovšetkým bezpečnejší.

Hovoríte bezpečnejší – aký je teda vzťah medzi prístupnosťou a bezpečnosťou webov a aplikácií?

Rozhodne nesúhlasím s názorom, že prístupnosť a bezpečnosť idú proti sebe. Naopak, môžu a mali by ísť ruku v ruke. Pekným príkladom je napríklad postupné vykorenenie Flashu (pozn. zastaralá technológia, ktorá sa používala pre animácie a internetové aplikácie), s jeho ústupom mizne celá rada bezpečnostných problémov a zároveň je to väčšinou aj posun správnym smerom v prístupnosti. A čo tým chcem povedať? Že bezpečnosť aj prístupnosť je možné riešiť spoločne, len je potrebné nad tým od začiatku premýšľať ako o celku, a neriešiť obe oblasti oddelene.

Môžete uviesť príklad?

Často uvádzaný príklad je napríklad zabezpečenie formuláru proti spamu. Obľúbenou metódou je CAPTCHA, tá má ale často k prístupnosti ďaleko. Predstavte si sami seba, že ste silno krátkozrakí a máte pritom rozoznať, na ktorých z 9 malinkých obrázkov je loď alebo vták. Pritom existuje rada iných metód, ako zabezpečiť formulár proti zneužitiu, ktoré na uživateľov nekladú žiadne požiadavky a ani si ich nemusí všimnúť.

Prístupné webové stránky: ZŠ a MŠ Otnice
Prístupné webové stránky: ZŠ a MŠ Otnice

Súvisí prístupnosť tiež s bezpečnosťou samotného užívateľa? Alebo sa rieši hlavne skĺbenie prístupnosti a bezpečnosti (ochrany) systému?

Čo sa týka bezpečnosti užívateľov, ide o viac aspektov. Napríklad o to, aby bol užívateľ schopný web alebo aplikáciu používať bez pomoci druhej osoby. Aby napríklad nemusel oznamovať svoje prihlasovacie údaje niekomu inému preto, aby sa za neho do aplikácie prihlásil a vykonal potrebné úkony. Poskytnutie prihlasovacích údajov tretej osobe – či už vedome alebo nevedome – je potom nebezpečné nielen pre samotného užívateľa, ale zvyšuje aj riziko nabúrania celého systému. Je to navyše len krôčik k zneužitiu identity, odcudzeniu dát a niekedy aj finančným stratám. Užívateľ sa pri práci s aplikáciou alebo internetovou stránkou musí cítiť pohodlne a bezpečne. A to je doména prístupnosti. Ako som už povedala – prístupnosť a bezpečnost idú ruka v ruke.

Ako pri tvorbe webu postupujete konkrétne vy?

Keď navrhujem weby, tak si predstavujem, ako by s nimi pracovala moja rodina. Osemročná dcéra s internetom ešte len začína a klikne na hocičo, bez toho aby vedela, čo sa stane. Prostredný syn je silný dyslektik – potrebuje si zväčšiť písmo a dlhé texty sú pre neho peklo. Starší syn prehliada weby len na mobile, svokor si s počítačom moc nerozumie … ktorého z nich mám vylúčiť? Pritom to je typická cieľová skupina pre taký školský web – od detí cez rodiča až k starým rodičom. Musím preto vyhovieť všetkým a pritom nechcem robiť rôzne varianty webu (normálny web, prístupný web, mobilný web atď.) Tento prístup potom premietam nielen do návrhu grafiky a používateľského rozhrania, ale aj do štruktúry a obsahu.

Funguje následne tento prístup v praxi?

Skvele. Problém býva väčšinou len s obsahom, pretože na ten nemám 100% vplyv. Musím presvedčiť zákazníka, že má informácie sprehľadniť a zjednodušiť. A tiež, že musí dodržiavať určité pravidlá pri tvorbe obsahu. Navyše to nie je jednorazová záležitosť – obsah sa tvorí priebežne a na pravidlá prístupnosti je tak potrebné myslieť neustále.

Je niečo čo by ste chceli odkázať čitateľom?

Nebojte sa toho. Neberte požiadavky na prístupnosť webu ako obmedzenie. A už vôbec nie ako prekážku, ktorú je potrebné nejako obísť. Berte to ako výzvu. Výsledok stojí za to. Na prvý pohľad možno nepostrehnete rozdiely, ale pre mnohých ľudí to bude zásadná zmena.

Rozhovor vznikol pre účely Festivalu bezpečného internetu.

Pýta sa: Mgr. Petra Sobková, NÚKIB

Odpovedá: Mgr. Michaela Vranková, ZENI

Mishka - WordPress Developer
Mishka – WordPress Developer

Medailónik expertky:

Mgr. Michaela Vranková pracuje ako vývojárka. Svoje weby stavia na platforme WordPress, kde ale programuje vlastné šablóny tak, aby zabezpečila ich maximálnu prístupnosť. Prístupnosť, teda prívetivosť webu bez ohľadu na vek alebo zdravotné znevýhodnenia, totiž považuje za jedno zo základných kritérií moderného webu. Sústredí sa predovšetkým na webové stránky škôl. K tým má blízko okrem iného preto, že je sama maminkou troch detí. Za web Základnej školy Deblín dokonca získala prvé miesto v súťaži Scool web 2017. Prevádzkuje tiež web pristupne-stranky.cz, kde sa venuje legislatíve a zároveň radí ďalším programátorom, ako s prístupnosťou pracovať. Od roku 2019 je členkou tímu Zeni, ktorý na testovanie prístupnosti stránok spolupracuje s organizáciou SONS ČR.

Ak vás článok zaujal, je v českom jazyku voľne stiahnuteľný na stránkách Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost alebo si ho môžete stiahnúť z webu ZENI.


[1] Citácia zákona Českej republiky č. 99/2019 Sb., o prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.