Prípadová štúdia: prístupný web pre ZŠ a MŠ Otnice

Prístupný web pre ZŠ a MŠ Otnice

Od septembra tohto roku musia všetky weby základných škôl v Českej republike spĺňať tzv. pravidlá o prístupnosti. Ide o to, aby bol web použiteľný a prístupný aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením, napr. nevidiacich a slabozrakých alebo nepočujúcich.

Naše riešenie pre školy založené na platforme WordPress sme v nedávnej dobe implementovali na web základnej a materskej školy v Otniciach www.zsotnice.cz.

Pri doterajších stránkach sme identifikovali z hľadiska prístupnosti ale aj bežnej užívateľskej prívetivosti tieto problémy:

 • Komplikovaná navigácia webu:
  • web obsahoval 2 navigácie (menu), ktoré sa obsahom prekrývali,
  • jedno z menu malo 3 úrovne.
 • Úvodný karusel(automaticky rotujúci obsah stránok), ktorý strhával pozornosť od ostatných informácií (tento prvok sa berie ako neprístupný obsah).
 • Zložitosť webu:
  • v prehľade príspevkov bol vypísaný celý obsah príspevku, kvôli niektorým príspevkom musel užívateľ odrolovať aj niekoľko stránok.
  • web obsahoval stránky, ktoré nemali žiadny obsah (neboli naplnené),
  • na stránkach boli informácie, ktoré na web nepatria – osobné informácie, napr. zoznam žiakov, ktorí zaplatili za lyžiarsky kurz, atď.,
  • podobné informácie boli rozdelené do niekoľkých stránok – užívateľ musel zbytočne preklikávať web, kým sa dostal k požadovanej informácií.
 • Nepriehľadnosť webu:
  • dôležité informácie boli na webe len v PDF súboroch, nie v textovej podobe priamo na webe, napr. Krúžky, Organizácia školského roku, Pladby stravného, Školkovné,
  • niektoré odkazy na stránkach boli uvedené len URL adresou odkazu, nebolo presne jasné, na aký obsah sa užívateľ dostane, napr. Dôležité zdroje pri voľbe povolania,
  • položky menu mali niekoľko farieb bez evidentného účelu.
 • Neprístupný obsah:
  • chýbali preskakovacie odkazy,
  • menu webu nebolo ovládateľné z klávesnice,
  • web nespĺňal požiadavku kontrastných farieb,
  • malé písmo webu,
  • web nebol responzivný – na mobile bol prakticky nepoužiteľný,
  • pri prechádzaní webu z klávesnice nebolo jasné na ktorom odkaze sa užívateľ nachádza,
  • súbory na stiahnutie boli uvedené názvom súboru a nie popisom obsahu.

Čo teda nový web z našej produkcie škole v Otniciach priniesol?

 1. Zjednodušenie navigácie webu – len 1 menu s 2 úrovňami a jednotnou farbou.
 2. Zjednodušenie webu:
  • stránky s podobným obsahom zlúčené do jednej,
  • maximum informácií bolo vložených na web priamo v textoch,
  • informácie na webe sú vždy na jednom mieste – lepšie dohľadateľné a lepšie sa udržujú,
  • odstránené prázdne stránky.
 3. Zrýchlenie webu.
 4. Responzívny web.
 5. Kontakty na školu priamo v záhlaví a zápätí každej stránky.
 6. Jednoduché vkladanie obsahu na web.
 7. Web je v súlade s pravidlami prístupnosti.

Radi sme pomohli s riešením požiadaviek prístupnosti webových stránok Základnej a materskej školy v Otniciach. Ďakujeme vedeniu školy za spoluprácu a želáme, aby nové stránky www.zsotnice.cz slúžili k spokojnosti školy, rodičov a žiakov.

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.