WP-CLI – Spravujte weby vo WordPress lepšie a rýchlejšie

WP-CLI – Spravujte weby vo WordPress lepšie a rýchlejšie

WP-CLI vám umožňuje spravovať webové stránky pomocou jednoduchých príkazov bez toho, aby ste museli prechádzať mnohými stránkami v administrácii WordPress. Či už ste vývojár alebo administrátor, WP-CLI vám môže ušetriť veľa času a dokonca vrátiť k životu aj nedostupné webové stránky.

Čo je WP-CLI?

WP-CLI je rozhranie príkazového riadka pre WordPress. To znamená, že definuje príkazy, ktoré môžete spúšťať na svojom serveri a môžete ich použiť na vykonávanie bežných akcií. Úlohy, ako je správa príspevkov, užívateľov, pluginov, tém a možností webových stránok, je možné vykonávať v príkazovom riadku. V tomto článku sa pozrieme na niektoré praktické prípady použitia.

Ako môžete používať WP-CLI?

WP-CLI nie je súčasťou východiskovej inštalácie WordPress. Našťastie mnoho poskytovateľov WordPress hostingu už tento nástroj zaviedlo a sprístupnilo svojim používateľom. Či máte túto funkciu zahrnutú, môžete zistiť v podrobnostiach vášho hostingového plánu alebo sa môžete obrátiť na vášho poskytovateľa hostingu. WP-CLI je tiež súčasťou Trellis, ktorý používame na správu serverov pre našich klientov v Zeni.

Ak zistíte, že nemáte prístup k WP-CLI na vašom serveri a za predpokladu, že máte SSH prístup na váš server alebo chcete pracovať s WP-CLI lokálne na vašom počítači, môžete ho spustiť pomocou niekoľkých príkazov. Na OS X a Linux vás môžu okamžite dostať k plne funkčnému WP-CLI tieto príkazy:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
chmod +x wp-cli.phar
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

Ak používate Windows alebo vás zaujímajú iné spôsoby inštalácie, môžete sa pozrieť na dokumentáciu WordPress.

Urýchlite časovo náročné úlohy pomocou WP-CLI

Vo WordPresse existuje mnoho administratívnych úloh, ktoré si vyžadujú vykonať viac opakujúcich sa akcií, aby ste sa dostali k cieľu. To môže zahŕňať mnoho načítaní stránky a kliknutí, čo vám zaberie niekoľko minút, v niektorých prípadoch možno aj hodín. Vďaka WP-CLI môžete tieto úlohy vykonávať oveľa ľahšie. Urýchliť pomocou WP-CLI je možné najmä hromadné akcie, ako je napríklad správa viacerých pluginov alebo médií.

Nainštalujte viac pluginov naraz

Začínate s novým webom a chcete nainštalovať viac pluginov, ktoré pravidelne používate, alebo ste práve dostali požiadavku na inštaláciu niekoľkých nových pluginov? Pomocou WP-CLI budete musieť napísať iba jeden príkaz. Nasledujúci príkaz nainštaluje 2 pluginy a aktivuje ich pomocou activate flagu:

wp plugin install bbpress classic-editor --activate

Tento príkaz taktiež umožňuje inštaláciu pluginov z archívov zip. Podporované sú aj lokálne cesty:

wp plugin install https://example.com/plugin.zip

Pomocou príkazu wp plugin môžete dosiahnuť oveľa viac, napríklad aktualizovať všetky pluginy na vašom webe. Odporúčam sa podrobne pozrieť na dokumentáciu príkazu wp plugin.

Hromadný import médií

Pomocou jednoduchého príkazu môžete ľahko importovať viac médií. Tu budeme importovať všetky súbory JPG v priečinku užívateľa v adresári Pictures. Tým sa skopírujú súbory z pôvodného priečinka a automaticky sa zaregistrujú ako prílohy:

wp media import ~/Pictures/**\/*.jpg

Pokiaľ vás zaujímajú príkazy zamerané na médiá, môžete sa pozrieť na príkaz wp media.

Správa užívateľov

Príkaz wp user pomáha so všetkými úlohami súvisiacimi so správou užívateľov. Tu je príklad vytvorenia užívateľa daniel s e-mailovou adresou [email protected] a s rolou administrátor. Tento presný príkaz som použil nespočetnekrát, keď bol nový projekt, na ktorom som pracoval:

wp user create daniel [email protected] --role=administrator

Vďaka WP-CLI je správa užívateľských hesiel, rolí, oprávnení a ďalšieho veľmi pohodlná. Pokiaľ vás zaujíma správa užívateľov, tu nájdete viac o príkaze wp user.

WP-CLI a riešenie technických problémov

WP-CLI je skvelým pomocníkom, keď sa snažíte riešiť technické problémy, ako uvidíme v nasledujúcich riadkoch.

Debugovanie problémov tém a pluginov

Predstavte si, že ste práve aktivovali chybný plugin, kvôli ktorému je administrácia WordPressu neprístupná. WP-CLI vás môže v tejto situácii zachrániť pomocou jediného príkazu:

wp plugin deactivate faulty-plugin

Podobne pomocou WP-CLI môžete aktivovať rôzne témy, ak si myslíte, že aktuálna téma spôsobuje problémy. Nasledujúci príklad aktivuje zvolenú tému:

wp theme activate different-theme

Práca s nastaveniami

Potrebujete rýchlo zmeniť nastavenia? Toto sa môže hodiť, keď chcete zistiť, či má váš aktuálny problém niečo spoločné s aktuálnou konfiguráciou alebo ak zmena nejakých nastavení nie je priamo možná v administrácii. V tomto príklade zmeníme aktuálny administrátorský e-mail:

wp option update admin_email [email protected]

Viac o práci s nastaveniami nájdete v dokumentácii príkazu wp option.

Správa databázy

WP-CLI je tiež skvelé pre správu databázy. Pomocou nasledujúceho príkazu môžete jednoducho vytvoriť zálohu aktuálnej databázy a uložiť ju do aktuálneho užívateľského adresára:

wp db export ~/backup.sql

Toto je extrémne užitočné, keď chcete vytvoriť export databázy pre použitie na stagingu alebo lokálnom vývojovom prostredí alebo vytvoriť zálohu pred vykonaním nejakej riskantnej akcie, ako je aktualizácia štruktúry databázy kvôli nejakému pluginu. Pokiaľ sa niečo pokazí, môžeme to ľahko vrátiť pomocou tohto príkazu:

wp db import ~/backup.sql

Pokiaľ plánujete experimentovať, dôrazne odporúčame, aby ste to nerobili na produkčnom prostredí orientovanom na zákazníka. K tomu je možné použiť stagingový server. Čo je to stagingové prostredie sa dozviete v našom článku Sedem dôvodov prečo používať staging pre Váš projekt vo WordPress. Pokiaľ vás zaujíma tvorba staging prostredia, môžete sa o tom dozvedieť v našom článku Ako si vytvoriť staging prostredie?

Ďalšou užitočnou funkciou je schopnosť rýchlo vstúpiť do rozhrania príkazového riadka databázy k spusteniu SQL pomocou nasledujúceho príkazu:

wp db cli

Nahraďte všetky výskyty nejakej hodnoty

Predstavte si, že web bol presunutý na inú URL alebo chcete použiť svoju produkčnú databázu na stagingu. Po importe databázy na nový server rýchlo zistíte, že niektoré odkazy nefungujú a že mediálne súbory nie sú viditeľné. Je to preto, že WordPress bohužiaľ v mnohých prípadoch používa absolútnu adresu URL. Na vyriešenie tohto problému má WP-CLI veľmi užitočný príkaz známy ako `wp search-replace. Pomocou tohto príkazu môžete veľmi jednoducho nahradiť všetky staré adresy URL novými:

wp search-replace https://old-website.old https://new-website.new --dry-run

dry-run flug na konci je tu veľmi užitočný, pretože spustí celú operáciu hľadania/nahradenia so zobrazením reportu, ale do databázy sa neuložia žiadne zmeny. Rozhodne je dobré spustiť tento príkaz najprv spôsobom dry run a po kontrole správy ho spustiť bez dry-run.

Generujte fiktívny obsah pomocou WP-CLI

Toto je veľmi užitočné pre vývojárov, ktorí potrebujú nejaký simulovaný obsah na webe pre účely vývoja. Napríklad pomocou niekoľkých príkazov môžete generovať desiatky príspevkov, používateľov, kategórií a komentárov. Tu je niekoľko príkladov:

wp user generate --role=subscriber --count=50
wp post generate --count=200 --post_type=post
wp post generate --count=20 --post_type=page
wp term generate category --count=10
wp comment generate --count=10 --post_id=123

Získate tak web s 50 novými užívateľmi, 200 príspevkami, 20 stránkami, 10 kategóriami a náš vybraný príspevok má už 10 komentárov. To simuluje aktívne stránky, ktoré existujú už nejaký čas, a nemuseli sme nič robiť manuálne. Môžeme ľahšie začať pracovať na vývoji WordPress témy alebo pluginu.

Možno toho dosiahnuť veľa

V tomto článku sme predstavili mnoho prípadov použitia WP-CLI, ale to nie je ani zďaleka všetko, čo je možné pomocou tohto nástroja. Aby ste sa zoznámili so všetkými možnosťami, neexistuje lepší zdroj ako WordPress dokumentácia. Dúfam, že vám WP-CLI pomôže stať sa lepším vývojárom alebo administrátorom.

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.

Zlepšite vývoj WordPress tém a pluginov za použitia návrhových vzorov

Zlepšite vývoj WordPress tém a pluginov za použitia návrhových vzorov

Chcete vytvárať čistejší, lepšie udržiavateľný kód, ktorý sa dá v prostredí WordPressu oveľa ľahšie upravovať a rozvíjať? Obrovský rozdiel môže priniesť venovanie pozornosti konceptu návrhových vzorov. Ak použijete návrhové vzory počas vývoja správne, môže vám to ušetriť aj nejaký čas.

Čo sú návrhové vzory?

Návrhové vzory nám pomáhajú vytvárať softvér (samozrejme vrátane pluginov a tém WordPressu) na základe už získaných znalostí tých pred nami. Nemusíme znovu vynachádzať koleso na riešenie niektorých bežných problémov, ktoré sa stali už mnohým vývojárom, a môžeme sa zamerať na špecifiká našej problémovej oblasti a riešiť požiadavky zákazníkov.

Návrhový vzor je opakovateľné riešenie bežne sa opakujúceho problému v návrhu softvéru. Nie je možné ho použiť priamo, ale poskytuje nám šablónu na riešenie problému, ktorú je možné opakovane použiť v mnohých podobných situáciách.

Štúdium návrhových vzorov a ich použitie pri vytváraní nového kódu môže výrazne zlepšiť jeho štruktúru a celkovú funkčnosť a škálovateľnosť.

Po ich preštudovaní môžete tiež skúsiť refaktorovať svoj starší kód pomocou návrhových vzorov a uvidíte, že kód môže byť oveľa lepšie manažovateľný.

Vysvetlenie návrhových vzorov pomocou hookov

Začnime niečím už známym pre väčšinu vývojárov WordPressu, a to sú hooky, konkrétne akcie a filtre, ktoré sa vo WordPresse veľa používajú.

Ide o špecifickú implementáciu vzoru publisher-subscriber (pub-sub). V tomto vzore definujeme publisher (vydavateľa), subscriber (odberateľa) a message broker (sprostredkovateľa správ):

Vydavatelia (publisher) zverejnia nejakú konkrétnu udalosť, v našom prípade vykonaním do_action alebo apply_filters.

Odberatelia (subscriber) sa môžu prihlásiť k určitým udalostiam volaním add_action alebo add_filter a vykonať akciu, keď nastane udalosť, ku ktorej sa prihlásili.

Sprostredkovateľ (message broker), v našom prípade jadro WordPress, ktoré zaistí, aby boli všetci odberatelia informovaní o udalostiach vydavateľov, ku ktorým sú prihlásení.

Výhody vzoru publisher-subscriber (pub-sub)

To nám prináša mnoho výhod. Vydavateľ nemusí vedieť nič o svojom odberateľovi a ani odberatelia nemusia vedieť nič o vydavateľovi, pokiaľ vedia reagovať na vzniknutú udalosť. Aj keď deaktivujeme plugin, ktorý udalosti vytvára alebo odoberá, nespôsobí to žiadne chyby.

Myslím, že je veľmi užitočné nielen odoberať hooky z jadra WordPressu alebo pluginov, ale aj vytvárať hooky v kóde a stavať okolo nich svoj kód. Nielenže uľahčíte život ostatným vývojárom, pokiaľ sa rozhodnú stavať na funkčnosti vášho pluginu alebo témy, ale verte mi, že aj váš život bude oveľa jednoduchší pri implementácii novej funkčnosti do vášho pluginu alebo témy.

Vo WordPresse je možné použiť mnoho ďalších šikovných návrhových vzorov. Väčšinou vyžadujú trochu viac práce ako hooky, ale môžu znamenať obrovský rozdiel v dizajne vášho pluginu alebo témy. Skvelým príkladom návrhového vzoru, ktorý je možné použiť v kontexte WordPressu, je vzor singleton.

Vzor singleton

Tento vzor vyžaduje znalosť objektovo orientovaného programovania. Pokiaľ s ním nie ste oboznámení, najprv si ho preštudujte a potom sa môžete vrátiť k čítaniu.

Vzor singleton obmedzuje iniciáciu určitej triedy, takže je možné vytvoriť iba jednu inštanciu triedy. To sa dá dosiahnuť vytvorením súkromného konštruktora, statickej premennej pre uloženie inštancie a statickej funkcie getInstance(). Táto funkcia zodpovedá za vytvorenie inštancie objektu, pokiaľ už nie je vytvorený a uložený v premennej $instance. Príklad môžete vidieť nižšie

class SingletonClass
{
  private static $instance = null;

  private function __construct() {}

  public static function getInstance()
  {
    if (null === self::$instance) {
      self::$instance = new self();
    }
    return self::$instance;
  }
}

Zakaždým, keď sa nejaký kód pokúsi vytvoriť novú inštanciu tejto triedy, spustí sa chyba, pretože ide o súkromný konštruktor (toto je lepšie zdokumentovať, aby nedošlo k nedorozumeniu), takže jediný spôsob, ako získať inštanciu, je prostredníctvom našej funkcie getInstance().

Ako príklad použitia by bolo možné vytvoriť základnú triedu, ktorej zodpovednosťou je vytvoriť inštanciu všetkých našich funkcionalít pluginu. K tejto inštancii môžeme nadviazať napríklad konfiguračné dáta, takže sú prístupné odkiaľkoľvek v plugine a nie je nutné ich načítať z databázy alebo konfiguračného súboru viackrát, iba pri vytvorení jedinej inštancie tejto triedy.

Nepreháňajte to s používaním singleton vzoru

Myslím, že tento vzor je dobrým príkladom aj preto, že jeho prílišné používanie môže veľmi lákať, pretože v mnohých situáciách je ľahké vidieť výhody jeho použitia. Nehovorím, že by sa nemal používať, ale pred jeho použitím treba zvážiť aj jeho nevýhody.

Hlavnou nevýhodou tohto vzoru je podľa môjho názoru to, že zakaždým, keď tento vzor použijeme, viaže sa naša funkčnosť na priamu znalosť singletonovej triedy. To vytvára previazanosť kódu a môže spôsobiť, že ak sa rozhodneme niečo v singletone zmeniť, musíme urobiť mnoho zmien v celom projekte.

Pred použitím tohto vzoru alebo akéhokoľvek iného vzoru preto vždy všetko plánujte vopred, ale pokiaľ budete robiť dobrú prácu, bude to pre vás veľmi prínosné.

Ďalšie vzory

V tomto článku sme popísali dva návrhové vzory. Tieto vzory je možné použiť v mnohých situáciách pri vývoji WordPressu a môžu zlepšiť váš kód a myslenie.

Toto je však len veľmi malá ukážka toho, čo sa dá vďaka konceptu návrhových vzorov vytvoriť. Návrhových vzorov, ktoré je možné pri vývoji použiť, je oveľa viac. Ich štúdium a použitie by mohlo mať počas vývoja obrovský význam a mohlo by mať veľmi pozitívny vplyv na to, čo vyvíjate.

Pokiaľ vám nerobí problém angličtina, odporúčam vám použitie vzorov vyskúšať buď pomocou známej a kvalitnej literatúry, ako Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software alebo Head First Design Patterns alebo na weboch ako je refactoring.guru, kde je mnoho vzorov dobre popísaných vrátane príkladov v PHP. V slovenskom jazyku vyšiel titul Návrhové vzory v PHP.

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.

Zrýchlenie webových stránok vo WordPress vďaka optimalizácií JavaScriptu a CSS

Zrýchlenie webových stránok vo WordPress vďaka optimalizácií JavaScriptu a CSS

JavaScript a CSS spomaľujú načítavanie stránky, pretože sa musia donačítať a spustiť. Navyše, veľa JavaScriptu môže mať veľmi negatívny dopad na výkon, reakčnosť a responzívnosť webu. Prečítajte si, ako optimalizujeme CSS a JavaScript vo WordPress a tým prispievame k zrýchleniu webových stránok. 

Načítajte menej JavaScriptu a CSS

Zvážte výber pluginov a tém

Niektoré pluginy a témy vo WordPress používajú veľmi veľaJavaScriptu a načítavajú objemné CSS, preto zvážte ich použitie a skúste nájsť vhodné alternatívy. Mnohé načítavajú Javascript a CSS aj na stránkach, na ktoré daný plugin/téma nemajú vôbec vplyv, a teda predlžujú načítavanie aj tam, kde to nie je vôbec nutné.

Zamyslite sa nad potrebnou funkcionalitou

Pri práci s WordPressom si vždy dávame pozor, aby sa načítalo len to, čo je potrebné (CSS štýly, JavaScript) a tak pripravíme stránku na rýchlejšie načítanie. Napríklad odstránime nepotrebné CSS a JS súbory.

Pre interaktívne funkcie využite CSS namiesto JS

Pokiaľ programujete obsah pre WordPress, je dobré sa zamyslieť, či na všetko, na čo používate JavaScript je naozaj JavaScript nutný. Veľa funkcionalít, na ktoré bolo nutné použiť JavaScript v minulosti, je dnes možné docieliť pomocou moderného CSS z oveľa menším dopadom na výkon. Toto sme využili napríklad pri tvorbe stránky pre i4comfort alebo pri tvorbe Menu na mieru pre Engeto bez JavaScriptu. Webová stránka obsahuje veľa vizuálnych efektov, ktoré sme zakomponovali tak, aby stránku nespomaľovali. Viac sa môžete dočítať v článku Tvorba webovej stránky pre i4comfort

Kód manažujúci JS a CSS

Vždy sa treba zamyslieť nad tým, kde je vaše CSS a JavaScript potrebné. Je dobré rozbiť veľké CSS súbory na niekoľko menších a načítať ich podľa potreby. Rovnako môžeme pristupovať aj k JavaScript kódu.

Na tvorbu tém najčastejšie používame Sage, ktorý takýto manažment ulahčuje a počíta s jeho nutnosťou. 

Prečítajte si viac o tom Prečo je dobré mať stránku vytvorenú na Sage?

Optimalizujte CSS a JavaScript pomocou minifikovania

Minifikovaním sa zo súborov odstráni všetko nepotrebné (riadky, medzery, skrátia sa názvy premenných atď…). Textové súbory s CSS, JS sa upravia tak, aby zaberali menej miesta, čím sa šetrí veľkosť súborov a rýchlejšie sa načítavajú.

Rozdiel medzi originálnym a minifikovaným kódom
Rozdiel medzi originálnym a minifikovaným kódom

Existuje mnoho dobrých WordPress pluginov a tém, ktoré minifikujú kód. V našich pluginoch a témach kód minifikujeme a zároveň si uchovávame pôvodné súbory, ktoré sa dajú jednoduchšie modifikovať

Ako na to?

Váš JavaScript a CSS je možné minifikovať pomocou online nástrojov,  ako napríklad Closure Compiler, či Minify Code. Takýmto spôsobom je možné minifikovať aj JavaScript a CSS, ktoré vkladáte pomocou pluginov či customizera.

Lepšou alternatívou na tento účel je nastaviť build vašeho pluginu/témy. Je možné použiť a nastaviť Webpack alebo nástroje ako node-minify. Takýto prístup vám umožní automatické minifikovanie vašich súborov, no vyžaduje pomerne veľa času a nervov, hlavne ak si zvolíte Webpack. Preto je lepšie siahnuť po predpripravenom riešení pre váš plugin alebo tému v podobe starter projektu, ako napríklad Roots Sage pre tému. Pre veľké projekty, na ktorých už pracujete a nie je jednoduché ich zmigrovať, je však nutné si dopomôcť spomínanými nástrojmi.

Ako použiť minifikáciu bez vývojárskych skúseností?

K optimalizovaniu všetkých CSS a JS súborov, ktoré vaša stránka používa, je možné si dopomôcť využitím pluginu Fast Velocity Minify. Tento plugin funguje tak, že pri prvom nenacachovanom načítaní stránky vygeneruje minifikované CSS a JS súbory, ktoré sa potom načítavajú namiesto pôvodných súborov. Môžete takto značne zrýchliť načítavanie CSS a JavaScriptu u pluginov a tém, ktoré nemajú minifikovaný JavaScript a CSS.

Menej je viac

Pre zrýchlenie vašej webovej stránky a tým aj zvýšenie počtu návštevníkov si treba uvedomiť, že menej je v tomto prípade naozaj viac. Ak bude vaša stránka zahltená množstvom nepotrebných funkcionalít, je jasné, že to odrazí aj na výkone. 

Spôsobov, akými zrýchlite vaše webové stránky, a tým zvýšite ich návštevnosť, je veľmi veľa. Môžete dlhšie stránky rozdeliť na menšie, obmedziť množstvo nepotrebných obrázkov alebo sa snažiť o jednoduchší kód. O tomto sme písali aj podrobnejší článok 6 spôsobov, akými zlepšíte rýchlosť a výkon vášho webu vo WordPress

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete pomôcť so zrýchlením či optimalizovaním webu, sme tu pre vás, neváhajte sa nám ozvať

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.

6 spôsobov, akými zlepšíte rýchlosť a výkon vašej webovej stránky vo WordPress

6 spôsobov, akými zlepšíte rýchlosť a výkon vašej webovej stránky vo WordPress

Všetko sa zrýchľuje. Mnohí chcú mať najdôležitejšie informácie čo najrýchlejšie a získavať ich bez zbytočného čakania. Rýchlosť je v týchto dňoch očakávaná hlavne pri prehliadaní webových stránok. Nedostatočný výkon a pomalé načítavanie vedú k zvýšeniu miery opustenia vašej stránky. Ako dopomôcť k zrýchleniu webovej stránky vo WordPress sa dozviete v dnešnom článku. 

Prečo je rýchlosť webovej stránky dôležitá?

Google odporúča za najoptimálnejšiu rýchlosť načítania v prípade 3G pripojenia 5 a menej sekúnd. Ak čas načítania vašej stránky prejde z 1 sekundy na 3, pravdepodobnosť okamžitého odchodu sa zvyšuje o 32 %. V prípade načítania webu z 1 sekundy na 10 sa zvyšuje až o 123 %! Alarmujúce však je, že podľa Google analýzy (2018), sa mobilné weby načítavajú v priemere až 15 sekúndRýchlosť webovej stránky ovplyvňuje až takmer 70 % spotrebiteľov. Pravdepodobnosť ich nákupu s rýchlosťou webu stúpa. Pokiaľ je webová stránka pomalá, prichádzate o zákazníkov a znižujete mieru konverzieRýchlosť vašej webovej stránky je tiež veľmi výrazným SEO faktorom. Preto sa pri tvorbe webových stránok vo WordPress vždy snažíme dbať na rýchlosť a výkon webu a robíme všetko preto, aby sme ju správne optimalizovali bez použitia prílišného množstva pluginov.Objektívny prehľad o tom, či je váš web rýchly, si môžete spraviť pomocou rôznych nástrojov, odporúčame Google PageSpeed Insights, no existuje mnoho ďalších napríklad GTmetrix či WebPageTest. Poďme sa pozrieť na niektoré z možností, akými zlepšujeme výkon webových stránok a optimalizujeme ich.

1. Menej reklám

Veľké množstvo reklám môže uškodiť vášmu webu, nakoľko reklamy načítavajú JavaScript, CSS a média, čím môžu veľmi spomaliť stránku a tiež zhoršiť užívateľský zážitok. 

2. Rozdeľte dlhé stránky

Dlhé stránky spomaľujú načítavanie webu.

 • Pokiaľ má niektorá z vašich stránok na webe príliš veľa obsahu, možno by bolo vhodnejšie ju rozdeliť na niekoľko
 • Na dĺžku dbajte aj pri písaní článkov na váš blog. Niekedy je lepšie článok rozdeliť na viaceré články, čím tiež prispejete k zrýchleniu webu. 

3. Aktuálnosť WordPress, pluginov a PHP

Vo WordPress vývojári pluginov neustále pracujú na vylepšeniach a preto je dobré si ich pravidelne aktualizovať. Veľký vplyv na výkon WordPress stránky má aj verzia PHP. Cloudways zverejnili výsledky ich benchmarkingového testu, ktorý sledoval zlepšovanie výkonu stránok od verzie PHP 5.6 po 8.0. Nižšie uvedený graf ukazuje, že výkon sa neustále zlepšuje. Oproti súčasnému PHP 8.0 s najrýchlejším časom načítania 164 ms vyšiel PHP 5.6 takmer 3-krát pomalší.

Zeni team - priemerná doba odozvy
Zeni team – priemerná doba odozvy

4. Caching

Prednačíta a nachystá obsah stránky, aby sa minimalizovalo počítanie a načítavanie z databázy pri prístupe na stránku. Používateľ dostane pri načítavaní stránky predpripravenú verziu, čím sa môže až niekoľkonásobne zvýšiťnačítanie webu. Aby sa v budúcnosti mohli požiadavky na údaje vyriešiť rýchlejšie, caching si tieto údaje ukladá. Súčasťou každého produkčného webu by mal byť určite Caching plugin, vďaka ktorému získate obrovské množstvo výkonu webu. Pre našich WordPress klientov nastavujeme Redis Cache, ktoré umožňuje cachovanie pomocou in memory databázy.

5. CDN (Content Delivery Network)

 • Ide o skupinu serverov, ktoré sú geograficky bližšie k vašim návštevníkom, a tak znižujú odozvu pri načítavaní stránky. 
 • Po nastavení CDN sa váš obsah (obrázky, videá…) uloží do vyrovnávacej pamäte na proxy serveroch a načítava sa zo serverav blízkosti polohy vášho návštevníka, vďaka čomu sa zníži odozva a obsah sa načíta rýchlejšie
 • Pre našich klientov používame službu Cloudfare CDN, ktorý im nastavujeme a je štandartný pre všetky stránky, ktoré máme v správe.

6. Kvalitný hosting

Ak si myslíte, že ste pre zrýchlenie vášho webu skúšali už všetko, no stále nedosahujete želané výsledky, je vhodné sa zamyslieť nad zmenou poskytovateľa hostingu. My v Zeni vám vieme ponúknuť hosting, ktorý zrýchli váš web. Tiež dokážeme pomôcť so zrýchlením webu a zvýšením vašej návštevnosti. Ozvite sa nám a radi vám poradíme

ODKAZY

 1. Page Speed Report
 2. New Industry Benchmarsk
 3. Mobile site speed statistics
 4. Performance Benchmarks for WordPress

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.

Prečo je dobré mať v tíme obchodníka

Prečo je dobré mať v tíme obchodníka

Dnes sa zamyslíme nad otázkou: Prečo je dobré mať v tíme obchodníka? Existujú rôzne typy agentúr. Niektoré obchodníčkualebo obchodníka majú, iné nie. Tie,ktoré nemajú, väčšinou tvrdia, že ju/jeho nepotrebujú. Opak je však pravdou. Každá spoločnosť podnikajúca v on-line svete si dobrú obchodníčku či dobrého obchodníka môže dovoliť, pretože sa sám zaplatí.

​Prečo mať obchodníka, keď ho nie je treba?

Sú spoločnosti, ktoré mi tvrdia, že u nich obchodníka nie je treba. Že im chodí mnoho žiadostí z ich webu a oni ich potom „nejako” spracujú. 

Tieto názory sú veľmi krátkozraké a viem, že keď si s ľuďmi z takej spoločnosti sadnem a vysvetlím im, prečo tomu tak nie je, dajú mi za pravdu. 

Dobrý obchodník je k nezaplateniu a zariadi veľa dôležitých vecí týkajúcich sa nie len obchodu, ako sú medziľudské vzťahy vo firme, vzťahy medzi klientom a majiteľom spoločnosti, atď.

Z čoho ho zaplatím?

Toto je snáď najčastejšia otázka pri debate o obchodníkovi. Dobrý obchodník väčšinou nechce pracovať len za „paušál”, ale radšej si vyberie čiastočnú platbu paušálom, pričom zaujímavejšie je pre neho pracovať za províziu. Dobrý obchodník totiž vie, že len začiatok spolupráce je vždy zložitý, ale po niekoľkých mesiacoch môže mať vďaka províziám veľmi slušný plat, ktorý v dobrej spoločnosti nemá strop. Čo to znamená pre spoločnosť? Jediné. Dohodnúť sa s obchodníkom, aká vysoká bude jeho provízia v % a o tie následne zdvihne svoju hodinovú alebo úlohovú mzdu. 10 % nikto moc nepocíti, 20 % je veľmi krásná odmena. 

Ako sa spozná dobrý obchodník?

Dobrých obchodníkov je ako šafránu. To, aby sa človak stal dobrým obchodníkom, si musí zaslúžiť svojou usilovnosťou a tréningom. Spoznáte ho podľa vystupovania. Tento človek je väčšinou extrovert a dobre sa vám s ním hovorí. Aj keď ho stretnete prvýkrát, máte pocit, že už ste sa niekde videli a že je to váš dlhoročný známy. Každého berie ako partnera, nie ako súperiaceho, pretože vie, že len z win-win spolupráce sú dlhoročné pozitívne výsledky.

Čím to je? 

Pokiaľ má naštudované obchodnézručnosti 1. rádu, potom určite spoznal, čo ste za človeka a podľa toho s vami tiež tak hovorí. Podľa typológie osobnosti dokáže veľmi rýchlo spoznať váš charakter, a po pár vetách vie, ako sa s vami rozprávať. 

Avšak pokiaľ má naštudované obchodné zručnosti 2. rádu, nebojí sa s vami jednať, aj keď vznesiete námietku, otázku. Námietka alebo otázka je pre neho „hodená rukavica”, ktorú zodvihne a využije ju. 

Naučiť sa toto všetko dá veľa práce, ale pokiaľ to ovládáte, sú obchodné jednania jedna veľká symfónia, ktorá väčšinou končí spoluprácou. Teda za predpokladu, že klient nejde len po cene. 

Čo je náplňou práce obchodníka?

Dobrý obchodník sa na prácu nikdy moc nepýta, pretože si ju dokáže zaistiť sám. Ak práve nehľadá príležitosti na nete, tak telefonuje alebo odpovedá na žiadosti, ktoré vygeneroval váš dokonalý web. Vo chvíli, keď zacíti možnú príležitosť, chytí sa jej a už nepustí. Pokiaľ mu dáte dobré zázemie a zaujímavé ohodnotenie, vráti vám to mnohonásobne. 

Dobrý obchodník vie, že nielen z akvizície sú peniaze. A preto udržuje neustále styk aj s retenčnými klientmi formou pravidelných telefonátov, schôdzí. Svojich retenčných klientov informuje o novinkách vo svete on-line priestoru a vždy nájde možnosť, ako vylepšiť aj to, čo už je veľmi dobré. Pri akvizíciách vie veľmi dobre počúvať potreby klienta a následne mu ukázať možné riešenia. Pokiaľ nemá klient vo svojej predstave jasno, je to práve obchodník, kto vymyslí celú stratégiu a odlíši klientov obchod od konkurencie. Akvizičného klienta obslúži, ako najlepšie vie, a následne si ho presunie do retencií. Nikdy len tak klienta neopustí a stará sa o neho aj niekoľko rokov. 

Ako sa stať dobrým obchodníkom?

Za seba doporučujem tréningyobchodných zručností od Petra Urbanca alebo hľadajte adekvátne tréningy niekde v mieste bydliska. Záleží, akú formu preferujete. Nájdite si niekoho na rovnakej vlne a s ním sa neustále pošťuchujte dopredu. Čítajte knihy zamerané na predaj a procesy s ním spojené. Ja osobne mám rád knihy od Roberta Kiyosakiho. Avšak TOP je Najväčší obchodník na svete

Pokiaľ ťa fascinuje práca s klientmi a patríš do skupiny dobrých obchodníkov, potom neváhaj a rozšír naše rady. Práve teba hľadáme.

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.

Chyby začínajúceho tvorcu vo WordPress

Chyby začínajúceho tvorcu vo WordPress

Dnes si prejdeme, aké chyby sa dajú očakávať v začiatkoch tvorby webov vo WordPress. Niektorým sa v začiatkoch nedá úplne vyhnúť, ale ako profík byste s tým už nemali mať väčší problém.

1. Téma

Je potrebné sa zamyslieť akú a či vôbec nejakú použiť. Väčšina free tém toho vie dosť, ale tie kupované toho vedia viac. Oba varianty však nie sú úplne super, keď si viete vyskladať web sami ako Custom tému

Prečo nie sú až tak super? Väčšina WordPress tém má v sebe mnoho zajímavých fíčur”, z ktorých využijeme len zlomok a ten zvyšok, ktorý nevyužijeme, sa dosť často tiež načítava. Každá milisekunda sa počíta. Preto je dobré na toto myslieť už v začiatku. Za nás doporučujeme GeneratePress.

2. Pluginy

Mnoho nováčikov veľmi rado používa pluginy. A to doslova na čokoľvek. Tie môžu byť, rovnako ako témy, buď free alebo platené. Pri oboch je potrebné myslieť na to, že WordPress je OpenSource riešenie a že kvalitu kódu pluginov nikto z jadra WordPress nekontroluje. Pokiaľ teda nie sú priamo vo WP repository. Preto sa vám môže stať, že vami použitý plugin nebude až tak dobre komunikovať s témou apod. Prosím vás, pred každým použitím pluginu sa zamyslite, či je naozaj potrebný, alebo, či nie je iná, lepšia cesta.   

3. Builder

Toto je fajn riešenie, pokiaľ daný builder naozaj ovládate. Samozrejme, nie je builder ako builder a aj tu je potrebnési vyberať. Nám osobne sa najviac osvedčil Divi builder, ale máme aj dobré referencie na Elementor. O ostatných by som sa nerád vyjadroval. Výhoda builderu oproti téme je tá, že si dané prvky webu viete veľmi rýchlo vyskladať sami. Prácu tak vidíte hneď a oproti pevne stanoveným hraniciam témy si v builderi môžete prvky upravovať. Nevýhoda je rovnaká ako pri témach. Mnoho kódu, ktorý nevyužijete.

Elementor

4. Server

Pre menší web s pár stránkami slúžiacimi ako vizitka vám bude bežne stačiť snáď akýkoľvek z dostupných hostingov. Zistite si však, akú má poskytovateľ technickú podporu, nech nečakáte na každú vašu žiadosť týždeň. Tiež je dobré zistiť, či má hostingová spoločnosť možnosť inštalácie WordPress „na jedno kliknutie.” Tiež je dobré mať možnosť vytvoriť si na jednom hostingu tzv. subdoménu kvôli vývojovému prostrediu. Ako vytvoriť vývojové prostredie si môžete prečítať v článku Ako si vytvoriť staging prostredie?

Z českých a slovenských hostingových spoločností doporučujem WPHosting, ACTIVE 24 + Websupport.

My používame pre všetky weby VPS servery od DigitalOcean. Tu si všetko manažujeme sami. Výhoda je veľká rýchlosť, flexibilita. Nevýhoda je, že na túto prácu potrebujete odborníka.

5. SEO

Často podceňované. Mnoho začínajúcich tvorcov toto „odvetvie” buď zámerne prehliada alebo len na „to” proste zabudne. Dnes pritom stačí dodať základné informácie pre Google do Google Search Console a vypísať dáta v backende do pluginu k tomu určenému, aby bol váš web veľmi skoro indexovaný. Nezabúdajte tiež na dáta pri fotkách a optimalizáciu ich veľkosti. Ak sa rozhodnete písať články, v ktorých využijete veľa kľúčových slov, tak je to tiež fajn. Každý web si to zaslúži. Ako písať články si môžete prečítať napríklad v článku SEO – Ako písať články, aby boli čitateľné, a optimalizované pre vyhľadávače.

Pre nastavenie základných popisov na stránkach používame plugin od YOAST.

Pri tvorbe sa vždy držte hesla: „Málo je častokrát viac ako príliš veľa.” 

Denne sa stretávame s webmi, ktoré majú kúpenú tému, 40 pluginov a k tomu všetkému builder. Jedno s druhým a tretím nechce alebo nedokáže komunikovať. Verte mi, že toto nie je cesta k úspechu. Majitelia týchto stránok sú následne nešťastní, že hoci zaplatili za tvorbu pekného, rýchleho a bezpečného webu, zostalo z toho všetkého v lepšom prípade len to, že je to pekné. Rýchlosť a bezpečnosť sa niekam vytratili. Opravy týchto webov už ani moc nerobíme, nakoľko sme zistili, že vytvoriť nový web je pre nás aj pre klienta rovnako a alebo menej finančne náročné

Nad každou vecou, kým ju použijete, naozaj popremýšľajte. A pokiaľ si nebudete vedieť rady, ozvite sa nám a my vám radi pomôžeme

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.

 

Tvorba webovej stránky pre i4comfort

Tvorba webovej stránky pre i4comfort

Aplikácia i4comfort od spoločnosti A-technology prináša komplexné a jednoduché riešenia ovládania technológií vo vašom dome na diaľku. Myšlienka úspory v oblasti vykurovania, a tým aj zmenšenia CO2 stopy pomocou inteligentného ovládania technológií, nás zaujala a bolo nám potešením podieľať sa na tvorbe webovej stránky pre túto aplikáciu.

Prečo a ako vznikla stránka

Stránky pre i4comfort sme vytvárali v CMS WordPress pre existujúceho klienta, ktorému sme už tento rok spustili kompletne nový produkčný web. Spoločnosť A-TECHNOLOGY s.r.o. má svoje prezentačné stránky a-technology.cz, preto bolo dôležité nadesignovať webovú stránku i4comfort v podobnom duchu ako tú materskú a zároveň webovej stránke vytvoriť vlastnú identitu. 

Porovnanie starej a novej stránky

Stará webová stránka i4comfort mala viaceré nedostatky:

 • Nespĺňala kritériá zabezpečenia.
 • Chýbalo vývojové prostredie v podobe stagingu
 • Logo a vzhľad boli zastaralé.
 • Web nebol responzívny.
Stará webová stránka

Nová stránka:

 • Webová stránka je plne responzívna.
 • Má na viacerých miestach CTA tlačidlo, ktoré vyzýva k akcii, vďaka čomu je väčšia pravdepodobnosť získania si zákazníka. 
 • Vytvorili sme nové logo a nadizajnovali nový vzhľad stránky.
Hlavná stránka i4comfort

Grafika webovej stránky

 • Tvorba webovej stránky vo WordPress pre i4comfort graficky nadväzovala na spomínanú materskú stránku.
 • Stránka má unikátny a zapamätateľný design.
 • Vytvorením osobitej identity stránky je samozrejmé, že ide o samostatný web.
 • Zákazník a-technology zároveň získava familiárny pocit.
 • Informácie nie sú komunikované len textovo, ale sú znázornené na mnohých miestach graficky, vďaka čomu sú viac zapamätateľné a prehľadné.

Technické funkcie

Moderný zážitok

Webová stránka disponuje mnohými vizuálnymi efektami, ktoré sú zakomponované tak, že stránku nespomaľujú. Web je tiež responzívny na akomkoľvek zariadení. 

 • Mnohé animácie a interaktívne časti využívajú čisto moderné možnosti štýlovania (css).
 • Nie je nutné donačítavať JavaScript ani kvôli niektorým rozklikateľným interaktívnym sekciám ako to býva na mnohých iných stránkach.
 • Stránka je tak rýchlejšia, zároveň poskytuje rovnako kvalitný zážitok, ako napríklad tu:
Vizuálne efekty webovej stránky

Stránka na používateľa reaguje

Symboly jednotlivých technológií sa menia podľa toho o čom používateľ momentálne číta. Podľa pozícii na stránke sa mení aj CTA tlačidlo, ikony, či navigačné prvky (horné menu, bodky vpravo). Spomenuté si môžete prezrieť na stránke ,,Jak funguje i4comfort”.

Webová stránka reaguje na užívateľa

Na stránke ,,Možnosti využití” sa tiež interaktívne menia obrázky podľa toho o čom používateľ číta. Čitateľ si tak jednoduchšie predstaví jednotlivé prvky o ktorých číta a tiež si ich lepšie zapamätá. Toto všetko vytvára unikátnu, rýchlu a interaktívnu skúsenosť, ktorá zaujme používateľa.

Výhody novej webovej stránky

Téma na sage

Ľahká konfigurovateľnosť

 • Nami naprogramovaná téma pre WordPress umožňuje ľahkú konfigurovateľnosť.
 • Pre každú stránku je osobitne nastaviteľné správanie a štýl hlavičky stránky.
 • Všetek obsah je jednoducho editovateľný bez nutného zásahu vývojára.

Použiteľnosť z hľadiska mobil/desktop

Desktopové prostredie nie je ani zďaleka len zväčšeným mobilným prostredím. Myslíme na dobrú skúsenosť pre každého užívateľa.

 • Na desktope je využívaný všetok priestor, vďaka čomu je na obrazovke poskytnutých čo najviac informácií a ani na veľkej obrazovke web nepôsobí prázdny
 • Používateľská skúsenosť na mobile je zároveň prispôsobená používaniu pomocou prsta a menšej obrazovke. 
 • Na mobile je všetko jednoducho klikateľné, ľahko a rýchlo dostupné. 
 • Mnohé sekcie vyzerajú v porovnaní mobilu a desktopu výrazne odlišne
 • Pre lepší zážitok boli pre mobil mnohé časti zjednodušené, niektoré vizuálne aspekty používané pre desktop vynechané, nakoľko nemali pre mobilného používateľa pridanú hodnotu
Webová stránka je responzívna

Pre i4comfort sme vytvorili nový web s množstvom vychytávok, ktorý je zároveň rýchly a prehľadný. Pokiaľ potrebujete pomôcť s tvorbou webovej stránky a chcete poskytnúť svojim zákazníkom kvalitný zážitok, neváhajte sa na nás obrátiť, radi vám pomôžeme.

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.

Formulár na webe – dobrý pomocník

Formulár na webe – dobrý pomocník

Dnes sa budeme zaoberať otázkou “Prečo mať na webe formulár?”. Ak robíte webové stránky pre akéhokoľvek klienta, vždy je dobré mať na stránkach formulár. Existujú totiž klienti, ktorí neradi volajú, ale radšej si službu požiadajú práve cez formulár. Ak im túto službu neponúknete, strácate ich.

Aké formuláre môžeme mať

1. Jednoduchý dopytovací formulár

Jedná sa o formulár, v ktorom spravidla býva len:

 • Meno a Priezvisko
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Informácie pre nás

Tento formulár spravidla nájdeme na stránkach živnostníkov alebo firiem, ktoré ponúkajú väčšinou len jednu službu.

Jednoduchý dopytovací formulár

2. Zložitejší dopytovací formulár

Tento druh formulára väčšinou použijeme pri klientovi, ktorý sa zaoberá viac ako jedným druhom služieb, alebo predáva viac druhov výrobkov, ale ešte nemá záujem svoje služby a výrobky predávať cez e-shop. Tento druh formulára môže obsahovať napríklad tieto informácie:

 • Meno a Priezvisko
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Služba/výrobok – výber z 2 až X  
 • Informácie pre nás

Formulár väčšinou využívajú tí, ktorí chcú od klienta už pri vstupe viac informácií, aby ho nezahlcovali „zbytočným“ telefonátom.

Zložitejší dopytovací formulár

3. Viacstupňový dopytovací formulár

Pri tomto formulári je potrebné si s klientom sadnúť a podrobne si vyšpecifikovať štruktúru.  Čím lepšie bude špecifikácia spísaná, o to kvalitnejšie budeme dostávať žiadosti o služby, ktoré budú priradené priamo danému pracovníkovi.

Tento druh formulárov sa používa v spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú výrobou viac ako dvoch rôznych výrobkov, majú viac segmentov výroby a tieto výrobky/segmenty môžu mať viac druhov. Tieto výrobky majú svojich zákazníkov v B2B aj B2C sfére. 

Do formulára je teda potrebné vtesnať čo najviac otázok pre návštevníka webu, ale zároveň je nutné ich nastaviť tak, aby ho zrozumiteľne viedli k cieľu. Formulár môže obsahovať mnoho informácií, ktoré môžu mať rôzne podmienky. Keď vyberiete niektorý druh segmentu, objaví sa vám už len výber výrobkov určených pre tento segment. Od návštevníka tak dostanete presnú špecifikáciu toho, čo žiada a tieto informácie tak môžete poslať priamo na daného pracovníka, ktorý sa mu môže ihneď venovať. Skrátite tak procesne reakčnú dobu, čo návštevník určite ocení.

Viacstupňový dopytovací formulár
Viacstupňový dopytovací formulár
Viacstupňový dopytovací formulár
Viacstupňový dopytovací formulár

4. Formulár napojený na systém

Niektoré formuláre chcú klienti napojiť priamo na ich interný systém. Nielen, že to zjednoduší prácu, ale predovšetkým ju zefektívni a vyhneme sa tak chybovosti ľudského faktoru. Všetky informácie, ktoré nám návštevník webu odovzdá, putujú rovno do interného systému a priamo na danú osobu. Na príklad sa môžete pozrieť tu: 

Formulár napojený na systém

Objednávka servisu sa prepíše do systému Orion a informácia putuje k servisnému technikovi priamo do mobilnej aplikácie. Servisný technik má relevantné informácie o tom, čo má opraviť a podľa bodu na mape môže naplánovať trasu a vybaviť tak viac servisných požiadaviek za deň.

Čo nám formuláre prinášajú

Cenný kontakt

Keď už nič iné, tak nám formulár prinesie cenný kontakt, s ktorým môžeme následne pracovať. V prípade, že nám potencionálny klient zanechá kontakt v podobe e-mailu a v lepšom prípade telefónu, môže ho obchodné oddelenie kontaktovať a pracovať s ním.

Podrobnejšie informácie

Čím podrobnejší je formulár, tým viac a presnejších informácií z neho dostaneme. Vždy však dbáme na to, aby sa z formulára nestala dedinská klebetnica s miliónom zbytočných otázok.

Segmentáciu žiadostí

Väčšie spoločnosti majú pre každý druh výrobku špeciálneho obchodníka. V prípade, že asistentka, alebo ešte lepšie formulár vie, na koho má žiadosť poslať, pošle ju tam. Skráti sa tak reakčná doba a špecialista môže veľmi rýchlo zareagovať.

Aké formuláre najlepšie vytvoriť

Jednoduché

Každý formulár by mal obsahovať len najdôležitejšie body, na ktoré potrebujeme od klienta odpoveď.

Zrozumiteľné

Vo formulároch uprednostňujeme radšej bežné názvy pred profesijnými. Nie každý, kto navštívi náš web musí byť z našej brandže, a preto by nemusel rozumieť niektorým profesijným, profesionálnym názvom.

Aké nástroje, pluginy použiť k tvorbe formulárov

Free

Je ich pre WordPress nevyčerpateľné množstvo. Spomeniem len pár:

Contact form 7

Gravity Forms + Custom Post Types

Caldera Forms

Platené

Pri niektorých free pluginoch si môžete zakúpiť ich rozšírené verzie. Ja odporúčam pre prácu tieto:

Caldera Forms

Gravity Forms

Zhrnutie

 1. Pred tvorbou formulára sa veľa pýtajte klienta.
 2. Dohodnite sa, ktoré informácieod návštevníka naozaj nevyhnutné získať.
 3. Menej je niekedy viac. Do formulára dávajte naozaj len nevyhnutne nutné.
 4. Vyberte dobrý a osvedčený plugin. Niektoré pluginy už majú kontaktný formulár zabudovaný v sebe.
 5. Čím viac návštevníkov cez kontaktný formulár získate, tým máte väčšiu šancu predaja vášho výrobku.

Ak vás akýkoľvek formulár zaujal a chcete pomôcť s jeho tvorbou, kontaktujte nás.

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.

5 vecí, na ktoré nesmieme zabúdať pri tvorbe webových stránok

5 vecí, na ktoré nesmieme zabúdať pri tvorbe webových stránok

Pri tvorbe webových stránok ide o komplexný proces, ktorý tvoria viaceré činnosti. Od prieskumu trhu, cez grafický dizajn,  programovanie webu, tvorbu textov až po samotné spustenie webovej stránky. Prečítajte si nasledovných 5 vecí, ktoré sú pri tvorbe webovej stránky pre nás veľmi dôležité, a preto na ne vždy prihliadame.

Analýza kľúčových slov a stanovenie cieľov

Ľudia hľadajú cez vyhľadávače rôzne výrazy, ktoré im pomáhajú nájsť to, čo hľadajú. Pomocou analýzy kľúčových slov nájdeme frázy, ktoré sú opakovane vyhľadávané a súvisia s vašim zameraním, vďaka čomu zistíme, cez ktoré kľúčové slová sa návštevníci dostanú na vašu webovú stránku

Pred samotnou tvorbou webu je najdôležitejšie ujasniť si princípy a hodnoty spoločnosti, ktoré pomôžu k analýze kľúčových slov. Je nutné zameriať sa na to, aké má firma vízie do budúcnosti a tiež aký je jej príbeh. Následne je potrebné určiť ciele, na základe ktorých budeme tvoriť váš web pre kvalitnú sortu klientov. 

Analýza kľúčových slov je dôležitou prioritou pre úspech webu od ktorej sa následne odvíja optimalizácia pre vyhľadávače.

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Vďaka SEO optimalizácií dostaneme vašu webovú stránku jednoduchšie medzi vrchné výsledky vyhľadávania. Pri súčasnej miere konkurencie vo vyhľadávaní je čo najlepšia optimalizácia pre vyhľadávače nutnosťou. 

Pre SEO optimalizáciu „vylaďujeme“ nie len texty na stránkach. Ide o komplexnejší proces. Čo je pre optimalizáciu dôležité a na čo sa zameriavame?

 • Rýchlosť načítania;
 • bezpečnosť stránok;
 • popisy fotiek a produktov;
 • obrázky;
 • optimalizácia textov;
 • správne nadpisy, titulky;
 • technické nastavenie SEO;
 • a mnoho ďalšieho…

—> O tvorbe optimalizovaného obsahu sa dozviete viac v článku Správna tvorba optimalizovaného obsahu webovej stránky

—> Ako písať články pre SEO, a robíme to tak aj my, si môžete prečítať tu: SEO – Ako písať články, aby boli čitateľné, a optimalizované pre vyhľadávače

Copywriting

Správna tvorba textov na webovej stránke je základom spomínanej optimalizácie pre vyhľadávače a tiež samotnej tvorby webovej stránky. Preto je dôležité písať texty nie len zaujímavé, ale aj gramaticky správne spolu s využitím vhodných kľúčových slov. Súčasťou copywritingu je príprava textov v súlade s analýzou vašej cieľovky a ich optimalizácia pre vyhľadávače pomocou kľúčových slov, či správnej hierarchie nadpisov atď. 

Viac o tom, čo všetko by mal obsahovať každý článok si prečítajte v článku Náležitosti, ktoré by mal obsahovať každý článok.

Prístupnosť webovej stránky

Nezabúdajte, že na vašej webovej stránke sa čitateľ musí čo najjednoduchšie orientovať. Navyše, dnes už vyše 67 % užívateľov prehliada internet z mobilu alebo tabletu. Pokiaľ užívateľ nenájde to, čo hľadá, stránka je pre neho príliš komplikovaná, vyskakujú na neho rôzne okná, či je prehltená reklamou, okamžite odchádza a vám tak zvyšuje mieru opustenia stránky, čím sa tiež zhoršuje SEO. 

Preto tvoríme stránky tak, aby spĺňali potrebné kritériá. Je pre nás dôležité, aby vaša webová stránka bola rezponzívna a čo najviac prístupná pre všetkých užívateľov. 

Čo sú to prístupné stránky a najčastejšie problémy webov spísala naša kolegyňa Mishka v článku Prístupný web je výhodný pre všetkých

Ako sme v prístupnosti pomohli? Prečítajte si naše prípadové štúdie:

—> Aj veľká škola s množstvom aktivít môže mať prehľadný web

—> Prístupný web pre ZŠ a MŠ Otnice

—> Web pre MŠ Hrušovany pri Brne na prístupnej šablóne

Marketing

Pokiaľ chcete naozaj výkonnú webovú stránku, ktorá prináša výsledky, samotná optimalizácia SEO nestačí. Pri tvorbe webovej stránky si premyslite, akým spôsobom budete vašu stránku prezentovať ostatným. Budete písať blog? Ponúkať rôzne akcie, či výhody? Akým spôsobom zakomponujete na stránke recenzie? Tomu následne prispôsobíme aj tvorbu a design stránky. Po jej spustení je tiež dôležité investovať do samotného marketingu, ako napríklad PPC kampane, či prezentácia na sociálnych sieťach, s čím vám tiež radi pomôžeme.

Ako sa pripraviť na marketing si môžete prečítať v článku Pripravte sa poriadne na marketing.

Ak chcete aby vaša webová stránka bola výkonná a prinášala vám zákazníkov, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme. 

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.

Náležitosti, ktoré by mal obsahovať každý článok

Náležitosti, ktoré by mal obsahovať každý článok

Každý článok musí dodržiavať určité náležitosti, aby bol vhodný k publikácii. 

Neviete, čo znamenajú pojmy, uplatňované pri písaní článku?

 • Nadpis (H1);
 • perex;
 • úvod;
 • podnadpisy (H2, H3 a ďalšie);
 • hlavný obsah;
 • záver;
 • meta description,

potom v tomto článku nájdete odpovede, vrátane umiestnenia kategórií a správneho plnenia obsahu.

Nadpis

 • Nadpis by mal byť dlhý minimálne 50 znakov ale optimálnou dĺžkou je 70 znakov.
 • V nadpise sa pokúste umiestniť kľúčové slovo na prvej pozícii.
 • Nadpis by mal obsahovať sloveso pre väčšiu dôraznosť článku. To, by malo byť obsiahnuté v jednom z prvých 5 slov.

Perex

 • Perex je úvodným odstavcom pre celý článok. Tu sa pýtame otázky, kto, kedy, kde a prečo. 
 • Perex je stučněný text na začiatku článku. Optimálnou dĺžkou pre perex sú 1-4 riadky
 • V perexe by malo byť uvedené o čom článok je, ale nemal by sa opakovať nadpis článku.

Úvodný odstavec

Na perex, nadväzujeme plynulo úvodným odstavcom. Optimálnou dĺžkou pre úvodný odstavec sú 1-4 riadky ale bohato stačí aj jeden riadok.

H2, H3 a ďalšie

Podnadpisy nám pomáhajú k prehľadnosti článku, využívajte a komponujte kľúčové slová aj v tomto prípade. Dbajte na riadne radenie jednotlivých podnadpisov. Pokiaľ podnadpisy nemajú usporiadanie, článok je ihneď pre čitateľa nepoužiteľný, zatvorí web a odchádza.

Pri H2 a ďalších, už nemusíte písať, tak dlhé nadpisy, ako pri hlavnom nadpise, postačí pár znakov.

Obsah

Ako napísať čitateľný a optimalizovaný článok, ktorý je vhodný pre čitateľov a ideálny pre vyhľadávače, sme pre vás napísali minule, môžete si ho prečítať.

V skratke, ideálnou dĺžkou pre odstavce je 1,5-5 riadkov, ale je dobré nepísať každý odstavec rovnako dlhý, aby čitateľovi nepripadal text jednoliaty. 

Záver

K záveru se viaže CTA alebo CALL TO ACTION, je to fráza, ktorá vyzýva čitateľa k akcii. 

Pre CTA môžete využiť vety typu:

 • Ak sa vám článok páčil, zanechajte nám komentár, ako sa vám náš nový produkt páči.
 • V prípade, ak máte viac otázok, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár.
 • Páči sa vám náš nový produkt? Kedykoľvek nás môžete kontaktovať s ďalšími otázkami.

Záver by nikdy nemal opakovať informácie, ktoré už boli spomenuté v článku!

Meta description

Je obdoba perexu, ale je to odstavec, ktorý sa objaví pod vašim linkom vo výsledku vyhľadávača. Prvý sa zobrazí meta title a pod ním sa zobrazuje odstavec, v ktorom máte uviesť informácie o článku s dostačujúcim apelom.

Pozor si dávajte predovšetkým na obsahový text description, aby sa vám neopakovali rovnaké slovesá a rovnaké apely. 

Meta description by mal mať dĺžku 140-160 znakov.

Uvádzajte zdroje

Ak sa inšpirujete na iných webových stránkách alebo v knihe, vždy označte zdroj, z ktorého ste čerpali. Pokiaľ tak neučiníte, hrozí vám pokuta za porušenie autorských práv.

Spomeňte svoje aj externé linky

V texte je ideálne uviesť takzvané prelinkovanie, kde aspoň jeden link vedie navaše stránky. Môže sa jednať o výzvu k nákupu alebo o presmerovanie na iný článok. Rovnakým spôsobom zakomponujte do textu aj externý odkaz ale nikdy to netlačte silou! Pokiaľ to nejde, je lepšie nechať text ako je, než ho komoliť.

Obrázky

V článkoch by nemali chýbať ani obrázky, vďaka ktorým váš text oživíte a dodáte mu dušu. Obrázok si dnes môžete zdarma stiahnuť vo free photo banke alebo zaobstarať si vlastné fotografie. Vždy je lepšie umiestňovať vlastné fotografie!

S obrázkami sa spája vlastnosť ALT atribútov, ktoré slúžia ako popis fotky v situácií, kedy sa čitateľovi fotka nezobrazí. Je preto dôležité kvalitne fotky popísať. Napríklad: „Biely notes s poznámkami, na ktorom je položené modré pero. Na stole je modrá machuľa od atramentu.” Táto veta, je ako popis dostačujúca, keďže vaším kľúčovým slovom je slovo atrament. 

Nezabúdajte, že aj do ALT atribútov je vhodné umiestniť kľúčové slovo, pokiaľ sa spája s danou fotografiou.

Tip na záver

Nepoužívajte podčiarknuté slová – pokiaľ chcete v článku použiť podčiarknuté slovo, či vetu, pôsobí to ako odkaz, na ktorý môže chcieť čitateľ kliknúť ale nič sa mu nezobrazí. Na rovnakom princípe funguje aj modrá farba písma!

Ak stále váháte a nieste si istí, vyhľadajte osobu, ktorá sa tomuto venuje a pomôže vám s tvorbou. 

Zdieľajte na:

Ďalšie články:

Nenechajte si nič uniknúť!

Prihláste sa k odoberaniu Newsletteru, v ktorom zasielame najzaujímavejšie tipy pre úspešné webové stránky.